HEMEROTECA       EDICIÓN:   ESP   |   AME   |   CAT
Apóyanos ⮕

CCOO denuncia la passivitat del Govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental (PSC i Comuns) amb l'empresa adjudicatària del Servei d’Atenció Domiciliària


(Tiempo de lectura: 1 - 2 minutos)

A l’octubre de 2020, el Consell Comarcal de Vallès Occidental va adjudicar a l’empresa People Plus Innovation, SLU la concessió del Servei d’atenció domiciliària pels anys 2020 i 2021, atès que aquesta empresa es va comprometre a millorar les condicions de treball de la plantilla. Concretament el criteri d’adjudicació que el consell comarcal va avaluar de forma positiva en la concessió a aquesta empresa adjudicatària establia el següent:

“En quant a la millora de les condicions de treball de la plantilla que executi el contracte, l’empresa licitadora es compromet a implementar increment salarial d’un 3% per l’anualitat 2020 i un increment salarial d’un 3% per l’anualitat 2021”.

Des del primer mes, l’empresa People Plus Innovation SLU incompleix el seu compromís de millora de les condicions de treball, i al mateix temps aprofita l’aprovació de les noves taules salarials del conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya, per implementar l’increment de salari amb l’absorció del plus personal compensable. El que representa només una revalorització salarial de menys de l’1%. Molt per sota del 3% establert als criteris d’adjudicació del servei per part del Consell Comarcal. A més, a hores d’ara tampoc ha abonat els endarreriments corresponents des de l’1 de gener de 2020.

Per a CCOO, aquesta maniobra és un exemple més de com les empreses adjudicatàries només pensen en fer negoci amb el serveis públics d’atenció a la ciutadania.

Des del primer moment CCOO va posar en coneixement del Consell Comarcal tots aquests fets, i l’única resposta donada és que estudiaran el cas. Per la seva banda, el comitè d’empresa va sol·liciar una reunió al més de desembre, i encara no ha rebut resposta.

CCOO considera lamentable que el Consell Comarcal, havent situat aquesta clàusula en el Plec de condicions per l’adjudicació i havent-la valorat positivament, accepti que l’empresa People Plus Innovatiun SLU del grup Öptima, la incompleixi sense la més mínima acció.

Des de CCOO demanem la immediata aplicació de la clàusula amb efectes retroactius, així com l’adopció d’una sanció a l’empresa i/o la valoració de la rescissió del contracte.